Vi skaber grundlaget for udvidelse af kundens produktportofolie.

Det helt unikke ved vores ydelse er, at vi med udgangspunkt i jeres produktportofolie opfinder helt nye innovative kommercielle produkter – vi er et rendyrket opfinder selskab med en produkt reference der hastigt nærmer sig 1000 færdiggjorte udviklingsprojekter.

Vi hjælper dig med at finde det næste masterprodukt/sortiment/ydelse til din virksomhed, eller “twister” måske blot et eksisterende…. 

Hvordan?
Der tages altid udgangspunkt i jeres forretning og det aktuelle situationsbillede på det tidspunkt vi starter samarbejdet op.

Vi forventer at I, :

  • kender jeres marked
  • har et billedet af hvor markedet bevæger sig hen af om 1 år, 3år, osv..
  • strategisk har besluttet hvor I ønsker at befinde jer i markeds billedet.
  • efter aftale vil afsætte interne resourcer af til projektet.

Afhængig af Jeres behov og ønsker, kan værdiskabelse nemmest illustreres ved nedenstående eksempler:

Jeres virksomhed har fx. 10 hovedprodukter. I har markedskendskab og tror på at markedet bevæger sig i en bestemt retning og I er strategisk bevist om hvor I skal befinde jer på et givet tidspunkt. 

Hvad kan vi tilbyde Jer


Med udgangspunkt I jeres situationsbillede og strategi, vil vi forsøge at generere et idekatalog på typisk 20-30 produktideer/opfindelser.

  • Sammen med virksomhedens kontaktperson(er) udpeger vi de bedste produktkandidater, som vi arbejder videre med. Vi tjekker op på patentmulighederne og naturligvis også om der er “freedom to operate”.
  • Flere af ideerne vil typisk få et budget til prototyping og andet, der i den sidste ende skal danne beslutningsgrundlag for et egentligt produktudviklingsprojekt.
  • I de allerfleste tilfælde er vi med hele vejen frem til produktlancering eller så langt det giver mening.
  • Vi måler vores succes i den afledte effekt på jeres bundlinje og vores idékatalog skal altid være af en sådan beskaffenhed, at der skal være overvejende sandsynlighed for at det er realiserbart og have sammenhæng med strategi- og handlingsplaner.